top of page
 • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή Τομή

Πανελλήνιες 2024: Η προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων


Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή των ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκιμών Λιμενοφυλάκων μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2024.


Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, θα εισαχθούν 24 υποψήφιοι στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ 52 στη σχολή Δοκιμών Λιμενοφυλάκων.


Υποβολή αιτήσεων 


Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.


Διευκρινίζεται ότι 10% των εισαγόμενων θα καλυφθεί από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων:


 • Πολύτεκνοι και τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενεργεία ή έχει συνταξιοδοτηθεί για τον λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.

 • Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διαταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τα τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.


Το 4% των εισαγόμενων θα καλυφθεί από την παρακάτω ειδική κατηγορία των υποψηφίων:


 • Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο με προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα


Προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων


 • Να είναι Έλληνες πολίτες

 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01- 01-1998 και μεταγενέστερα

 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τούς επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας 

 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (π.χ. να μην έχουν κληθεί ακόμα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν αναβάλει νομίμως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κλπ).

 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφάλειας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή αλλού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας

 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα). Ειδικότερα, καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,53 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα

 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία ο υποψήφιος μετά την επιτυχία και κατάταξη του, αρνείται την εκτέλεση λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξης του

 • Να μην καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό

 • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική)

 • Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σημείο του σώματός του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού.

 • Να γνωρίζουν κολύμβηση 
σκάφος λιμενικού σώματος


google news logo
45 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Commentaires


bottom of page