top of page
 • Εικόνα συγγραφέαΧρυσή Τομή

Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. 2023 - 2024

Ο προγραμματισμός των εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2023 - 2024


Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/07-04-2024 απόφαση, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.


Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.


Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της χώρας:


Πρώτη Εξεταστική Περίοδος


 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα.


 • Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.


 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.


 • Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου, πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.


Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και επανεξέταση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


 • Σύμφωνα με την ενότητα Δ του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β΄ 1675) υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. - Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.» :

  • Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

  • Οι μαθήτριες/τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/ους από αυτές/ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.

 • Τις ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., οι κηδεμόνες των μαθητριών/των ή οι ίδιες/οι, εφόσον είναι ενήλικες/οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν και είναι εξεταστικό κέντρο, μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.


Ειδική Εξεταστική Ιουνίου


 • Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.


Αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Α' Τάξης ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ


Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/90890/ΓΔ4/14- 08-2023 (Β’ 5110) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


Αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ


Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ,. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/91005/ΓΔ4/14- 08-2023 (Β’ 5113) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


Αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Γ' Τάξης ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ


Αναφορικά με την αξιολόγηση των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ., κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. Φ4/113693/Δ4/11-10-2023 (Β’ 6069) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


Αξιολόγηση των κατ' ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών


Αναφορικά με την αξιολόγηση των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών της Α΄ τάξης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 136 του ν.4610/2019 (Α’ 70).


Μαθητές/τριες παρελθόντων ετών


Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών ισχύουν τα αναφερόμενα, κατά περίπτωση, στο άρθρο 130 του ν.4610/2019 (Α’ 70).


 • Για τους μαθητές/τριες παρελθόντων ετών ισχύουν τα προαναφερθέντα, όσον αφορά στην αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων και στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου.


Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών/τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (Α’ 70), θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
μαθητής ΕΠΑΛ γράφει εξετάσεις


google news logo
8 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page